Vietnam Rowing Team in Olympic Tokyo 2020 Bid Seeks Sponsor Relationships - storyID 4032

@blintro4032 active 2 years, 3 months ago

 

ENGLISH
VIETNAM
 • Introducer

  Stacey Martin of Expat Advisors Community

  My Story Is

  Sport brings people together

  Sport is a universal activity which can bind business people, athletes and fans with a common purpose.

  Business people gain the satisfaction of supporting a team such as rowing whilst networking and building relationships, fans enjoy the games and competitiveness while the athletes continue to learn and get the satisfaction from winning.

  For the Vietnamese rowing team, through ongoing success they have been able to build strong families, communities and businesses.

  Having experienced success in Asia, Vietnam Rowing is now preparing for global success.

  Combining business and leisure

  Over the past eight years, the team has competed at the Asian Games, London and Rio Olympic games. They now have their sights set on the Tokyo Olympics in 2020. Be part of a select group to support and sponsor the Vietnam rowing team as it embarks on a three-year qualifying journey.

  Events for the team will be held in both Vietnam and Sydney over the next three years providing ample well-structured opportunities to forge strong links with businesses in Vietnam. This will include club membership, and formal business and informal social interaction.

  World class coach and business connector

  The head coach of the Vietnamese rowing program for the past 8 years is an Australian rowing representative and award-winning coach in Australia.

  He has built a strong following in Vietnam of high profile business owners and those connected with putting Vietnamese sport on the world stage.

  Funding Sought

  Ideally seeking a commitment in total of $15, 000.

  If you are looking to build business relationships in Vietnam with a sport network strategy then this may be the opportunity for you.

   

  Please contact.

   

 • Relationship Manager

  Expat Advisors Community – http://www.expatadvisorscommunity.com.au

  VIETNAM

   
   
  Cơ hội ủng hộ đội đua thuyền Việt Nam tại Thế Vận Hội 2020 Tokyo 
  Thể thao đem con người lại với nhau
   

  Thể thao là một hoạt động phổ quát có thể thắt chặt mối quan hệ giữa những nhà kinh doanh, các vận động viên và những người hâm mộ có cùng một mục đích chung.
   
  Những nhà kinh doanh đạt được sự thỏa mãn với việc ủng hộ một đội thể thao chẳng hạn như đội đua thuyền trong khi kết nối và xây dựng mối quan hệ, người hâm mộ vui thích với những đại hội thể thao và sự thi đấu, trong khi các vận động viên liên tục học hỏi và nhận được sự thỏa mãn từ sự chinh phục cuộc đấu.
   
  Đối với đội đua thuyền Việt Nam, qua sự thành công liên tục họ có thể xây dựng gia đình, những cộng đồng và các công ty vững mạnh.
   
  Đã có được sự thành công tại châu Á, bây giờ đội đua thuyền Việt Nam đang chuẩn bị để thành công ở cấp độ thế giới.
   
  Kết hợp giữa kinh doanh và giải trí
   
  Hơn tám năm qua, đội đua thuyền đã thi đấu tại các Đại Hội Thể Thao châu Á, thi đấu tại London và Thế Vận Hội tại Rio. Bây giờ họ nhắm đến Thế Vận Hội 2020 tại Tokyo.
   
  Hãy góp phần vào một nhóm tuyển chọn để ủng hộ và tài trợ đội đua thuyền Việt Nam khi nó bắt đầu một cuộc hành trình ba năm trao dồi chất lượng.
   
  Những sự kiện dành cho đội sẽ được tổ chức tại Việt Nam và Sydney trong suốt thời gian ba năm tới, cung cấp những cơ hội có kết cấu rõ ràng và rộng rãi tạo nên những liên kết mạnh mẽ với các doanh nghiệp tại Việt Nam.
   
  Điều này bao gồm việc làm thành viên câu lạc bộ, và sự tương tác bạn xã hội và kinh doanh.
   
  Huấn luyện viên tầm cỡ thế giới và người kết nối kinh doanh
   
  Ông đã và đang làm huấn luyện viên trưởng cho đội đua thuyền Việt Nam trong 8 năm qua.
   
  Bản thân là một huấn luyện viên đạt giải thưởng và là đại biểu của hội đua thuyền Úc, ông  đã xây dựng một nhóm ủng hộ tại Việt Nam gồm những chủ doanh nghiệp nổi tiếng và những người giúp kết nối đưa thể thao Việt Nam lên sân khấu thế giới.
   
  Tìm Kiếm Nguồn Quỹ
   

  Con số lý tưởng cần tìm kiếm là 5.000 USD/năm cho 3 năm hoặc tổng cộng 15.000 USD.
   

  Những người đang tìm kiếm các mối quan hệ kinh doanh tại Việt Nam sẽ đánh giá cao cơ hội tham gia vào một mạng lưới kinh  doanh thông qua thể thao.
   

 • ENGLISH
  Introducer

  Stacey Martin of Expat Advisors Community

  My Story Is

  Sport brings people together

  Sport is a universal activity which can bind business people, athletes and fans with a common purpose.

  Business people gain the satisfaction of supporting a team such as rowing whilst networking and building relationships, fans enjoy the games and competitiveness while the athletes continue to learn and get the satisfaction from winning.

  For the Vietnamese rowing team, through ongoing success they have been able to build strong families, communities and businesses.

  Having experienced success in Asia, Vietnam Rowing is now preparing for global success.

  Combining business and leisure

  Over the past eight years, the team has competed at the Asian Games, London and Rio Olympic games. They now have their sights set on the Tokyo Olympics in 2020. Be part of a select group to support and sponsor the Vietnam rowing team as it embarks on a three-year qualifying journey.

  Events for the team will be held in both Vietnam and Sydney over the next three years providing ample well-structured opportunities to forge strong links with businesses in Vietnam. This will include club membership, and formal business and informal social interaction.

  World class coach and business connector

  The head coach of the Vietnamese rowing program for the past 8 years is an Australian rowing representative and award-winning coach in Australia.

  He has built a strong following in Vietnam of high profile business owners and those connected with putting Vietnamese sport on the world stage.

  Funding Sought

  Ideally seeking a commitment in total of $15, 000.

  If you are looking to build business relationships in Vietnam with a sport network strategy then this may be the opportunity for you.

   

  Please contact.

   

 • VIETNAM
  Relationship Manager

  Expat Advisors Community – http://www.expatadvisorscommunity.com.au

  VIETNAM

   
   
  Cơ hội ủng hộ đội đua thuyền Việt Nam tại Thế Vận Hội 2020 Tokyo 
  Thể thao đem con người lại với nhau
   

  Thể thao là một hoạt động phổ quát có thể thắt chặt mối quan hệ giữa những nhà kinh doanh, các vận động viên và những người hâm mộ có cùng một mục đích chung.
   
  Những nhà kinh doanh đạt được sự thỏa mãn với việc ủng hộ một đội thể thao chẳng hạn như đội đua thuyền trong khi kết nối và xây dựng mối quan hệ, người hâm mộ vui thích với những đại hội thể thao và sự thi đấu, trong khi các vận động viên liên tục học hỏi và nhận được sự thỏa mãn từ sự chinh phục cuộc đấu.
   
  Đối với đội đua thuyền Việt Nam, qua sự thành công liên tục họ có thể xây dựng gia đình, những cộng đồng và các công ty vững mạnh.
   
  Đã có được sự thành công tại châu Á, bây giờ đội đua thuyền Việt Nam đang chuẩn bị để thành công ở cấp độ thế giới.
   
  Kết hợp giữa kinh doanh và giải trí
   
  Hơn tám năm qua, đội đua thuyền đã thi đấu tại các Đại Hội Thể Thao châu Á, thi đấu tại London và Thế Vận Hội tại Rio. Bây giờ họ nhắm đến Thế Vận Hội 2020 tại Tokyo.
   
  Hãy góp phần vào một nhóm tuyển chọn để ủng hộ và tài trợ đội đua thuyền Việt Nam khi nó bắt đầu một cuộc hành trình ba năm trao dồi chất lượng.
   
  Những sự kiện dành cho đội sẽ được tổ chức tại Việt Nam và Sydney trong suốt thời gian ba năm tới, cung cấp những cơ hội có kết cấu rõ ràng và rộng rãi tạo nên những liên kết mạnh mẽ với các doanh nghiệp tại Việt Nam.
   
  Điều này bao gồm việc làm thành viên câu lạc bộ, và sự tương tác bạn xã hội và kinh doanh.
   
  Huấn luyện viên tầm cỡ thế giới và người kết nối kinh doanh
   
  Ông đã và đang làm huấn luyện viên trưởng cho đội đua thuyền Việt Nam trong 8 năm qua.
   
  Bản thân là một huấn luyện viên đạt giải thưởng và là đại biểu của hội đua thuyền Úc, ông  đã xây dựng một nhóm ủng hộ tại Việt Nam gồm những chủ doanh nghiệp nổi tiếng và những người giúp kết nối đưa thể thao Việt Nam lên sân khấu thế giới.
   
  Tìm Kiếm Nguồn Quỹ
   

  Con số lý tưởng cần tìm kiếm là 5.000 USD/năm cho 3 năm hoặc tổng cộng 15.000 USD.
   

  Những người đang tìm kiếm các mối quan hệ kinh doanh tại Việt Nam sẽ đánh giá cao cơ hội tham gia vào một mạng lưới kinh  doanh thông qua thể thao.
   

 • Story Data
  Name

  Vietnam Rowing Team in Olympic Tokyo 2020 Bid Seeks Sponsor Relationships – storyID 4032

SIGN INTO YOUR ACCOUNT

Your privacy is important to us and we will never rent or sell your information.

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up